Eksistensberettigelse – som virksomhed og menneske

Bytahedy

Eksistensberettigelse – som virksomhed og menneske

CSR (Corporate Social Responsibility) handler ikke om, at give penge til velgørenhed, eller bare om at bede medarbejderne om, ikke at udskrive e-mails af hensyn til miljøet. 

CSR handler om et positivt syn på samfundet, samtidig med at virksomheden tjener penge og vækster. CSR handler om virksomhedernes sociale ansvar (Corporate Social Responsibility) og virksomhedens bæredygtige ansvar (Corporate Sustainability and Responsibility). Virksomhederne skal handle globalt og samfundsmæssigt ansvarligt ved at tage hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår, arbejdsforhold, miljø og klima.

Holistisk menneskesyn
Virksomhederne opererer i dag i en verden, som er tynget af miljømæssige og sociale forandringer. Vi står med en voldsom befolkningsvækst, som giver et stigende krav til begrænsede ressourcer. Uforudsigelige ekstreme vejrforandringer påvirker forsyningerne af vigtige råvarer. At have en bæredygtig tilgang i virksomheden betyder, at vi kan skabe arbejdspladser i Danmark, at vi kan hjælpe andre virksomheder med at værste og vi kan styrke den danske økonomi. Det er vigtigt, at virksomheder ikke kun tænker på det kortsigtede finansielle afkast, men derimod også indtænker  de langsigtede bæredygtige forretningsmuligheder; at der oprettes tiltag der giver miljømæssige og samfundsmæssige forbedringer i forhold til nuværende.

Fremtid: Socialt ansvar
Fremtiden

About the author

tahedy administrator

2 Comments so far

Leo ScottPosted on7:41 am - maj 23, 2017

Lorem ipsum dolor sit amet donec
eget. Et sunt consectetuer maecenas.
Ac conubia risus egestas aptent
eget mauris sit semper
nibh vestibulum

Leave a Reply